درباره من

دانلود خلاصه سوابق کاری مصطفی فرهادخانی

پس از سالها کار کارشناسی، مدیریتی و مشاوره ای به این جمع بندی رسیده ام که هیچ چیز به اندازه مشارکت در توسعه یک محصول جذاب و همکاری در یک تیم پرشور توسعه محصول به زندگی من معنا نمی بخشد. ماموریت کاری من آن است که تا پایان دوره کاری خود محصولات،‌ تیم‌ها و مشتریان راضی از ارزش خلق شده را بارها تجربه کنم.